Fra venstre: Veronica Kåring, daglig leder for Bodø Sentrumsforum AS og Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum. (Foto: Peter Bakkemo).

Danner ekspertgruppe for parkering i Bodø

Ifølge en undersøkelse har mange besøkende problemer med å finne parkering i Bodø sentrum. Nå danner sentrale aktører en ekspertgruppe for å finne en løsning. 

I rapporten Sentrumsregnskapet Bodø 2022 som ble publisert i januar i år kom det frem at mange som besøker Bodø sentrum har parkeringsproblemer. I en totalvurdering av Bodø sentrum scorer serveringstilbudet best, mens parkeringstilbudet scorer dårligst. Halvparten som ble spurt i undersøkelsen synes det er vanskelig å finne parkeringsplass i sentrum.

Hensikten med gruppen er å samle erfaringer og komme med en anbefaling til politikerne slik at de kan ta bedre avgjørelser. 

Skal lage en helhetlig og langsiktig plan

– Ekspertgruppen er sammensatt av bedrifter med konkrete erfaringer knyttet til nåværende parkeringsløsning, og jeg tenker at de sitter inne med løsningene for fremtidens parkeringsbehov i byen. Jeg er sikker på at denne etableringen vil bistå med å finne løsninger som vil gjøre Bodø til en enda mer attraktiv by, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum. 

– For å lage en helhetlig og langsiktig plan på hvordan parkeringsløsningen kan bedres i sentrum trenger vi at både næringsliv, gårdeiere og kommune samarbeider. Derfor er det fint at ekspertgruppen vår ivaretar alles interesser og representerer nettopp disse – alle med lang erfaring fra sine bransjer. Så blir det spennende å se hva de kommer frem til, jeg er veldig takknemlig for at hver og en av dem setter av tid til dette prosjektet, sier Veronica Kåring, daglig leder for Bodø Sentrumsforum AS.

Tre viktige grupper

Robert Helgesen, butikkeier av flere butikker i Bodø sentrum og medlem i ekspertgruppen mener man må finne gode løsninger for tre viktige grupper: turister, de som parkerer i forbindelse med jobb og varetransport.

– Det er viktig å ha klar og synlig skilting som viser parkeringsmulighetene for turister og andre besøkende som ønsker å parkere tidlig ved ankomst til Bodø. Dette er spesielt viktig for de som ikke er kjent med byen, slik at de enkelt kan finne tilgjengelige parkeringsplasser. For de som parkerer i byen i forbindelse med jobb, er det også viktig at prisene for parkering over et lengre tidsrom er akseptable. Den tredje gruppen som er avhengig av parkering er varetransporten til næringene i sentrum. Hvis det ikke er tilgjengelige parkeringsplasser for dem når de trenger det, kan dette på sikt føre til nedgang i næringsvirksomheten i sentrum, avslutter Helgesen. 

Ekspertgruppen består av:

Erik Tostrup (Servering) 

Robert Helgesen (Handel) 

Kine Willumsen (Hotell) 

Lise Fygle (Frisørnæring) 

Leif Rune Nystad (Varetransport) 

Johan Jørgen Koch (privat parkering) 

Knut Andreas Hernes (Kommunalsjef Teknisk Avdeling) 

Arve Pedersen (Byutvikling) 

Administrasjon: Bodø Næringsforum og Bodø Sentrumsform.