Bodø Næringsforum besøkte Nordlandssykehuset: Samarbeider for å tiltrekke folk og kompetanse 

Torsdag besøkte Bodø Næringsforum Nordlandssykehuset (NLSH) og Enhet for klinisk IKT Nordlandssykehuset.

Med besøket understreker Bodø Næringsforum viktigheten av samarbeid mellom helse- og næringssektoren. Samtidig jobber de sammen om etableringen av Bodø International School, et tiltak for å møte regionens økende behov for kvalifisert arbeidskraft.

(På bildet fra venstre: Trude Kristensen, leder for Samhandlingsavdelingen ved NLSH og viseadministrerende direktør, Beate Sørslett ved NLSH.)

NLSH er først og fremst en helseinstitusjon, men det er også en kompleks organisasjon som må håndtere logistikk, anskaffelser, kompetanseutvikling, og mye mer. Ved å være medlem av Bodø Næringsforum, får Nordlandssykehuset tilgang til et stort og bredt bedriftsnettverk.

– Nordlandssykehuset er en svært viktig samfunnsaktør, og vi er stolte over å ha dem som medlem. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og finne flere samarbeidsområder som styrker både helsesektoren og næringslivet, sier Merete Nordheim, direktør for Bodø Næringsforum.  

Nordlandssykehuset er en av de største medlemmene i Bodø Næringsforum og har rundt 3800 årsverk fordelt på nesten 5000 ansatte.

Mangel på folk og kompetanse

I Nordland er det er er stort behov for flere ansatte i helsesektoren, spesialisthelsesektoren, akademia, forskning og næringsliv. Mangel på folk og kompetanse er en av de største utfordringene man står overfor i tiden som kommer. 

På grunn av dette etablerte Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum i februar i år stiftelsen Bodø International School – BOINT, en non profit stiftelse med formål å etablere en internasjonal skole.

Samarbeid for etablering

Nordlandssykehuset, med sin betydelige internasjonale arbeidsstyrke, har støttet en etablering av en internasjonal skole i Bodø, og er en aktiv bidragsyter til BOINT. Den tidligere direktøren for Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, har også en fremtredende rolle i dette initiativet, da han innehar en plass i styret.

– Etableringen av Bodø International School er et direkte svar på det klare behovet som Nordlandssykehuset og andre arbeidsgivere har uttrykt, og vi er optimistiske for at dette tiltaket vil styrke både helse- og næringssektoren i vår region, sier Peter Bakkemo, strategisk rådgiver for Bodø Næringsforum. 

11. mai gav alle partiene i bystyret i Bodø, bortsett fra Rødt, sin tilslutning til at det settes i gang et arbeid for å etablere et internasjonalt skoletilbud innen International Baccalaureate (IB) for elever i grunnskole og videregående skole.

Søknaden om etablering av BOINT er nå oppe til behandling av Utdanningsdirektoratet.

Ny masterutdanning innen informatikk i Bodø

Nordlandssykehuset og deres eier Helse Nord regionale helseforetak, står overfor en betydelig etterspørsel etter IKT-kompetanse, med helseinnovasjon som en nøkkeldimensjon i deres virksomhet. Dette gjenspeiler et bredere behov både i helse- og næringssektoren for IT-kunnskap, noe som har ledet til en etterlengtet etablering av en masterutdanning i informatikk i Bodø.

Bodøregionens Utviklingsselskap har spilt en viktig rolle i denne prosessen som prosjektleder og koordinator. De har bygget broer mellom det lokale næringslivet og UiT – Norges Arktiske Universitet, samtidig som de har samarbeidet tett med IT-Forum for å sikre kvaliteten på den nye utdanningen.

Dermed, etter et samarbeid mellom akademia og næringslivet vil det fra høsten 2023 vil det være mulig å ta en mastergrad i informatikk i Bodø gjennom UiT.

Linken eHelselab

Bodø Næringsforum fikk også en omvisning på Linken eHelselab. Linken eHelselab er et sted hvor helsepersonell kan samarbeide for å forbedre og videreutvikle digitale helsetjenester. Her får man muligheten til å etterligne hele pasientforløpet på ett sted, fra pasientens hjem til legekontoret.

Viseadministrerende direktør Beate Sørslett er opptatt av at Nordlandssykehuset skal utvikle sine tjenester og peker på at sykehuset fremover har behov for en annen type samarbeid og flere samarbeidspartnere fra ulike leverandører og næringer.

– Vi arbeider med å åpne opp og i større grad inviterer leverandørene inn til et slikt samarbeid, sier Sørslett.

Samhandlingssjef i Nordlandssykehuset Trude Kristensen er tett på utfordringene med tjenester som har sterkt behov for digitale løsninger som kan snakke sammen.

– Om vi sitter på fastlegekontoret, i helse- og omsorgstjenesten i kommunene eller i sykehuset vil god kvalitet på våre tilbud og bærekraft i fremtiden være avhengig av den digitale utviklingen fremover. Da må nordlandssykehuset være med for å si noe om hvor skoen trykker, avslutter Trude Kristensen.

Les mer om Linken eHelselab og NLSH sin innovasjonsarena her.