Arrangementer

Byggebørsen 2024

Byggebørsen er en møteplass og arena for utveksling av informasjon mellom utbyggere, entreprenører, leverandører og andre med interesse for utviklingen i vår region, og samler årlig deltakere fra både offentlig og privat sektor. Programmet er under utarbeidelse, og vil som i fjor ha en del som ser nærmere på markedssituasjonen i Bodø, og en som ser på kommende prosjekter i Bodø og regionen rundt.

Innsikt: Idrett og identitet, lokal stolthet og ringvirkninger gjennom arrangementer

Bodø2024 er offisielt åpnet og vi har mye spennende i vente i løpet av året. Visste du at det skal gjennomføres et internasjonalt turnarrangement, og hele fem Norgesmesterskap som til sammen har 8.000 deltakere? Hva betyr egentlig dette for et lokalsamfunn? Har det betydning for trivsel og bolyst og hvordan påvirker dette næringslivet? Hvor viktig er frivillig arbeid i dette? Gir det positive ringvirkninger til butikken i gata, restauranter og overnattingssteder?

Styrets rolle i ei urolig tid

Styrets hovedoppgave er å sørge for en forsvarlig forvaltning av selskapet, og i urolige tider stilles det enda større ansvar til et styre. Sammen med Nordea og BDO ser vi nærmere på konkrete virkemidler som kan brukes for å oppnå trygg styring, og avslutningsvis inviterer vi inn to erfarne styreledere som deler av sine erfaringer. Deriblant Inge Henning Andersen - styreleder i Bodø/Glimt.

Generalforsamling 2024

Vi inviterer våre medlemmer til Generalforsamling 12.Mars klokken 10:00 - 11:30 på Scandic Havet. Lett lunsj serveres.

Kræsjkurs i politiske prosesser

På møtet vil man få en innføring i hvordan politiske prosesser fungerer. Vi vil diskutere teorien bak politisk arbeid, og hvordan politikere jobber med saker som må gå gjennom forskjellige utvalg, som kontrollutvalget, før de når bystyret.

Fag- og svennebrevutdeling 2024

Innsikt: 22. mars 2024

Innsikt: 26. april 2024

Innsikt: 31. mai 2024

Sommermingling

Innsikt: 30. august 2024

Innsikt: 20. september 2024

Opplyst 2024

Innsikt: 25. oktober 2024

HRM-Dagen 2024

Innsikt: 29. november 2024