w

Bli medlem (skjema nederst)

Vi taler næringslivets sak, og store utfordringer løses best i store fellesskap. Bli medlem du også! :-)
Sammen skaper vi de beste rammebetingelsen for morgendagens næringsliv i Bodø.

Vi har politisk gjennomslag gjennom dialog og høringsuttalelser


Viktigste fokusområder:
1) Nyby - Nyflyplass
2) Lav Arbeidsgiveravgift
3) Attraktiv næringsutvikling

Dette gjør vi ved å:
- Å være en viktig møteplass for dialog og utvikling
- Bygge nettverk og allianser som gir utvikling
- Sette Bodøs næringsliv på kartet

08.02.201607:43 Tore Olsen

BNF er den samlende næringskraften. Gjennom engasjement og solide nettverk sikrer vi merverdi for våre medlemmer. Sammen jobber vi for mer verdiskaping i vår region! 

Vi er en privat organisasjon basert på medlemsskap. Bli med å påvirke utviklingen av Bodø og Bodøs næringsliv - og få et større nettverk av beslutningstakere på kjøpet!

Hos oss får du også tilgang til en arena som gir deg muligheter for nye kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom medlemskap hos oss, tar du ansvar for din egen og næringslivets felles utvikling i Bodø.

Det beregnes halv årskontingent for innmelding etter 1. juli.

Gründerbedrifter: 1.000,- per år i to år. 

Gründerbedrifter anses å være bedrifter, startet av enkeltpersoner uten stor kapital, som enda befinner seg i oppstartsfasen. Dette vurderes fra år til år av BNF.

Konsernmedlemsskap: 50% for hvert heleide datterselskap. Morselskap betaler full kontingent.

Kontingentsatser 2017
(vedtas av generalforsamlingen - fom 2018: + 2%):

1 årsverk 1.740,-
2-3 årsverk 2.550,-
4-10 årsverk 3.980,-
11-40 årsverk 7.730,-
41-100 årsverk 15.400,-
Over 100 årsverk 25.550,-
Mariann Meby
Det er så mye bra som skjer i Bodøbyen - bli med du også!
Dette bildet er fra et BNF-møte om byjubileumshelga :-)
Mariann Meby
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Her har Bodø Næringsforum besøk fra Nærings og fiskeridepartementet.
Mariann Meby
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dilaog med våre medlemmer
Alle politikere i alle parti er alltid velkommen til dialog med våre medlemmer
Mariann Meby
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
OPPLYST2016 i Stormen ble en jublende suksess!
Mariann Meby
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)
Vi er på bedriftsbesøk hos Sildoljefabrikken (Pelagia AS)