Initiativsertifikatet

BNFs Initiativsertifikat ble innstiftet 4. juni 1995, med hensikt å synliggjøre en person eller virksomhet i Bodø.

Initiativ som hedres

Initiativ som på en eller annen måte har vist et initiativ som tjener lokalsamfunnets felles interesser og som kan bidra til å skape felles følelse for lokalsamfunnets identitet og selvtillit.

Gjennom årene har BNF delt ut Initiativsertifikat til følgende:

 • 2018: Kirken Bymisjon for REN BY
 • 2017: Are Andreassen for initiativ og gjennomføring av kunstprosjektet NorlandiART i Bodø Sentrum. 
 • 2016: Elvelangs Bodøelv for initiaitv og gjennomføring av folkehelseprosjektet Elvelangs Bodøelv. Bak Elvelangs Bodøelv står Nordlandsykehuset, Bodø Kommune, Kirkens Bymisjon & Student i Nord.
 • 2015: Frode Mikalsen & Tord U. Kolstad for initiativ og gjennomføring av festivalen "Folk og Fisk"
 • 2014: Per-Arild Konradsen for hans mange initiativ, prosjekt, arrangement opp gjennom årene som alle har hovedfokus på barn innen realfagene
 • 2013: Frode Mellemvik for å ha fått på plass grunnbevilgning til Nordområdesenteret over Statsbudsjettet
 • 2010: Runar Berg, for hans initiativ og sterke personlige engasjement til aksjonen 2010 for å hjelpe Bodø/Glimt
 • 2008: Småbåthavna Gatekjøkken AS, for jevnt renhold rundt gatekjøkkenet og nærliggende miljø ("Hold Bodø ren")
 • 2008: Gunvald Johansen Bygg AS, for systematisk sortering og behandling av avfall fra byggevirksomhet ("Hold Bodø ren")
 • 1998: Personene rundt Kystlaget «Salta» for initiativ og dugnad for å skape miljø i Bodø fritidshavn
 • 1996: Terje Valle, Bodø Leiesjåførforening for sitt initiativ til mange nye Bodø-selgere gjennom prosjektet «Drosjesjåførene på guide-kurs»
 • 1995: Arne Qvam for initiativet til «Kald krig konferansen»
 • 1995: Jan Petter Krogh for initiativet til bevaring og utvikling av Landegode Fyr
2015: Per Arild Konradsen
2015: Per Arild Konradsen