Søknad til Stiftelsen Bodø Håndverkerstands reise- og studiestipent 2022 

***

Stiftelsen deler ut to stk. reise- og studiestipend á 20.000,-.

Dette basert på mottatte søknader i dette skjemaet.

Frist: 22. April 2022, klokken 16.00

*** 

Hensikten for å dele ut stipend er å synliggjøre deg og at du som ung med yrkesfag viser en positiv holdning til ditt fag og ditt yrkesvalg. Også vil vi bidra til at du kan reise / ta kurs / studieturer / ta små studier for at du kan videreutvikle deg i ditt fag og yrke. 

Er du arbeidsgiver som foreslår? Trykk her for eget skjema

Hvem er du som søker stipend:

Din motivasjon for yrkesfag og hvorfor er du en god rollefigur:

Fyll ut noen ord om hva som er din motivasjon for å gå yrkesfag, hvordan du er en god rollefigur i ditt fag.

Hvordan bidrar du til at andre ungdommer søker yrkesfaglig utdanning.

Argumentasjonen kan også vedlegges i et eksternt dokument.

Plan for anvendelse av stipend:

Fyll ut noen ord om dine planer om du blir tildelt stipendet. Dette er et studie- og reisestipend.

Dette kan også vedlegges i et eksternt dokument. 

Din arbeidsgivers ord/anbefaling om deg:

Arbeidsgivers anbefaling av deg som kandidat. Viser du positivt engasjement? Har du god holdning til ditt yrke? Har du interesse å videreutvikle deg innen ditt fag?

Dette kan også vedlegges i et eksternt dokument.

Fakta om din arbeidsgiver:

I tillegg til å styrke yrkesstolthet innen faget, og skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning. Hensikten er også å bidra til å dekke næringslivets behov for akkurat din og dine fremtidige kollegers kompetente arbeidskraft.  

 

De som blir plukket ut som mottakere plikter å hjelpe stiftelsen (intervju i media, sosiale medier etc.), for slik å bidra til nye fremtidige søkere til stipendet.

 

 

VIKTIG:

Du skal ved innsending av sjemaet få en e-post fra systemet, samt få opp en ny side som bekrefter din søknad.

Dersom du ikke mottar e-post (sjekk spam-filteret først), så ta kontakt med oss på post@bnf.no