Nominasjon av kandidat til Stiftelsen Bodø Håndverkerstands reise- og studiestipent 2022 

***

Stiftelsen deler ut to stk. reise- og studiestipend á 20.000,-.

Dette basert på mottatte nominasjoner i dette skjemaet.

Frist: 22. April 2022, klokken 16.00

*** 

Hensikten med å dele ut stipend er å synliggjøre unge med yrkesfag som viser en positiv holdning til sitt fag og sitt yrkesvalg. Også vil vi bidra til at kandidaten kan reise / ta kurs / studieturer / ta små studier for at han/hun kan videreutvikle seg i sitt fag og yrke. Stipendet skal også bidra til å skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning, og å bidra til å dekke næringslivets behov for kompetent arbeidskraft.

Ønsker du å søke selv? Trykk her for eget skjema.

Hvem er du som foreslår?

Hvem ønsker du å foreslå?

Begrunnelse

Kriterier som må være oppfylt når forslaget sendes

Gjennom din nominasjon til juryen, bekrefter du herved at kandidaten har sagt seg villig til å bli foreslått/norminert. Han/hun har sagt seg villig til å stå fram som en rollefigur, profilere sine fag og motivere andre ungdommer til å søke yrkesfaglig utdanning. Kandidaten har også sagt seg villig til å la seg intervjue av media. Kandidaten har en målsetting for hvordan et eventuelt stipend ønskes brukt, og er forberedt på å avgi enkel plan og rapport hvis stipend tildeles. 

Arbeidsgivers anbefaling

For at kandidaten skal bli vurdert av juryen for stipendet er det en forutsetning at arbeidsgiver gir sin anbefaling samt uttalelse om kandidaten (i åpenhet overfor kandidaten) og at arbeidsgiver går god for at kandidaten er positivt engasjert, har god holdning til sitt yrke, og har interesse for å videreutvikle seg i sitt fag. 

VIKTIG:

Du skal ved innsending av sjemaet få en e-post fra systemet, samt få opp en ny side som bekrefter din søknad.

Dersom du ikke mottar e-post (sjekk spam-filteret først), så ta kontakt med oss på post@bnf.no