Våre verdier:

Handlekraftig - Engasjert - Samlende - Troverdig
BNF kjenner lokale bedrifter godt og vet hva disse kjenner daglig på kroppen. Vi jobber for - like - lover, regler og planer! 

BNF er en frittstående organisasjon som bringer inn næringslivets stemme i samfunnsdebatten. Styret i BNF legger føringer for hvilke saker organisasjonen skal ha fokus på og har politiske saker på agendaen ved hvert styremøte.

Vi har også satt på agendaen å argumentere for lav arbeidsgiveravgift. Dette fordi lønnskostnader til ansatte er en av de største kostnadsdriverne for bedriftene, og ved en eventuell høyning av eksisterende avgiftsnivå vil resultere i umiddelbar negativ verdiskaping og oppsigelser.

Vi er i tillegg svært opptatt av tilgjengelig næringsareal i vår kommune og Nyby-Nyflyplass. Vi er også opptatt av at kommunen utvikler gode styringsverktøy og strategier. Dvs. gode strategiske planer for både arealutnyttelse og lokale bedrifters verdiskaping.

BNF jobber daglig med dette på vegne av sine medlemmer - både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Gjennom medlemsundersøkelser, innspill, bedriftsbesøk, møter etc. får vi innspill på hvilke saker som er viktig for våre medlemmer.

Dette gjør vi gjennom å være høringspart i utbygging- og utviklingssaker.

Siden oppstarten i 1986 har Bodø Næringsfrum bidratt til utvikling av Bodøbyen - gjennom høringsuttalelser og kronikker. 

I vårt register har vi over 330 saker som vi har jobbet med de siste 31 årene. 

Vi har f.eks. jobbet for realisering av Tjernfjell siden 2008, og ellers bidratt til mange samferdselspolitiske løsninger. I tillegg til å jobbe for alt som må legges til rette for utvikling av by og region.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på i denne sammenhengen. :-)