Bodø næringsforum

- For lokale bedrifter i verdensklasse!

Hva?

BNF er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter i Bodø og omegn. Vi er lokale bedrifters stemme i samfunnsdebatten. Vår styrke er å samle dyktige ledere og kunnskapsrike mennesker. Vi bidrar til at lokale bedrifters felles stemme når frem til politikere, kommune, fylkeskommune og storting/regjering.

Hvorfor?  

Når lokale bedrifter samler seg så bærer den felles stemmen sterkere - de som bestemmer lytter bedre når man står samlet. Så enkelt! 

Våre dyktige ledere og bedrifter sitter igjen med læring og nettverksbygging. I samtaler med andre medlemmer og kunnskapsrike mennesker ligger potensiale for vekst. 

Hvordan?

Gjennom våre nettverk og møteplasser sørger for at våre ledere får tilført nyttig kompetanse som gjør at de strategisk kan utvikle sin bedrift. BNF har kontingent som eneste inntekt. Gjennom en årlig kontingent bidrar du og din lokale bedrift for at et samlet næringsliv kan ha en felles stemme. Vi formidler og gir bedriftsledere innsikt og lærdom i byutviklingen Bodø og regionen står overfor.

- bli medlem du også - bli med i Bodøs største bedriftsnettverk!

Vi jobber nå med å etablere flere fagråd som representerer ulike sektorer - som har felles behov. Dette kan løse felles flaskehalser innenfor kompetanse, behov for faglige møteplasser, arealutfordringer og ellers dialog med offentlige organer. Allerede er Marint Forum på plass, Samferdsel & logistikk, samt Bygg & anlegg er på trappene. Gårdeierforeningen i Bodø sentrum ble etablert som egen forening i 2013.

Vi er de lokale bedrifternes organisasjon som Bodø kommune (og øvrige offentlige organer) forholder seg til når det gjelder høringsuttalelser, og ellers i kommunens strategiske planarbeid. 

Vi jobber på tvers av bransjer og avlaster medlemmene i saker av felles interesse. Arbeidet er konsentrert om regionale rammebetingelser, men spesielt arbeidsgiveravgiften må vi bringe helt til Brussel. Vi jobber med utviklingstiltak som øker grunnlaget for medelemmenes lønnsomhet. Relevant og aktuell informasjon gjøres tilgjengelig for våre medlemmer. 


Bodø Næringsforum er medlem i NHO og Hovedorganisasjonen Virke.

Bodø Næringsforum er en av eierne og den største bidragsyteren til Bodøregionens Utviklingsselskap AS.

BNF er også partner i Bodøregionen i vinden.

Vårt formål:
"BNF er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelse, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen."