Stiftelsen Bodø Håndverkerstand utlyser stipend 2020

Nå er tiden inne for å søke på utdanningsstipend. Unge med yrkesfag er i målgruppen.

24.01.202013:06 Merete Nordheim

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand deler årlig ut to reise- og studiestipend, på NOK 20.000,- hver. Dette basert på søknader stiftelsen mottar. 

Målgruppe: Unge med yrkesfag i Salten
Alder: 22-28 år
Frist: 
21. februar 2020, klokken 20.00

Stipendet skal bidra til å gi mottakerne, et kompetanseløft, styrke yrkesstoltheten samt synliggjøre yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt fag.

Videre skal stipendet stimulere og bidratil reise / kurs / studie for at mottakerne kan videreutvikle seg i sitt fag.

Stiftelsen vil med dette skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning, samt bidra til å dekke næringslivets behov for kompetentarbeidskraft.

Kandidaten, unge i yrkesfag i Salten, mellom 22 og 28 år, kan søke selv eller arbeidsgiveren kan foreslå kandidaten. Uavhengig hvem som søker må skjema fylles ut og arbeidsgiver må gi sin anbefaling av kandidaten.

Utdelingen av begge stipendene vil foregå ved Bodø videregående skole 10. mars 2020, samtidig som den formelle utdelingen av fag- og svennebrev i Bodø.

Slik søker du:

  • Ung arbeidstaker som søker selv, trykk her.
  • Arbeidsgiver som foreslår kandidat, trykk her.

Fullstendig beskrivelse av statuttene

, click to open in lightbox

Bli medlem i dag


Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?