Årsmelding 2019

Generalforsamling for Bodø Næringsforum ble gjennomført 30.April 2020. Vedlagt i saken finner dere årsmelding, årsregnskap og referat fra generalforsamlingen.

Da et virus slo av verden   

Når denne årsmeldingen skrives herjer Korona-viruset, og vi er vitne til en verden i unntakstilstand. Pandemien er et faktum og land etter land stenges ned. Tusenvis av virksomheter stenges med uante økonomiske konsekvenser, og inngripende restriksjoner på folks bevegelsesfrihet innføres. Alt dette som følge av et virusutbrudd i Kina i desember 2019 som verden verken var forberedt på eller hadde forutsett kunne komme.

På bare et par måneder er hele verden rammet og mer enn noen gang får vi oppleve hvor global verden er, hvor avhengig vi er av hverandre, og hvor sårbare vi er.

Igjen kan vi prise oss lykkelig for at vi bor og driver virksomhet i Norge. Et velutviklet land, med sterk økonomi, demokratisk styresett og fornuftige politikere som vi har tillitt til på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I tillegg har vi et enhetlig offentlig helsevesen med kompetanse og innsatsvilje helt i verdensklasse. Dette er goder vi tar for gitt, men det er langt fra en selvfølge verden over.

Vi har ingen arbeidsplasser å miste 

Økonomiske redningspakker er presentert og flere er under utarbeidelse. Mange næringer er hardt rammet og mange ansatte er permitterte. Reiselivsbransjen, hotell, restaurant, frisører, tannleger, med flere er stengt. Risikoen for at arbeidsplasser skal forsvinne er overhengene. Vi har ingen å miste og jeg legger min lit til at redningspakkene treffer berørt næringsliv på en god måte, og at de som forvalter utdelingen og selekteringen utøver godt handverket slik at berørte bedrifter eksisterer også når krisen er over.

Vanskelig også for mange av våre medlemmer

Vi ser at mange av våre medlemmer sliter. Mange er beordret stengt, flere har mistet store deler av næringsgrunnlaget, andre er indirekte berørt av at deres kunder mangler etterspørsel. Som følge av dette har styret i BNF besluttet å halvere kontingenten for inneværende år og samtidig utsette forfall til høsten 2020. Selv om dette ikke kan redde noen av våre medlemmer så anerkjenner vi det faktum at dråpen ikke huler ut stenen med kraft, men ved stadig å falle. Det er nettopp denne situasjonen våre medlemmer er i nå og da er det mange små besparelser som nettopp gir hjelpen til å komme igjennom krisen. BNF har ingen medlemmer å miste og aldri har vel behovet for at vi hver dag arbeider hardt for våre medlemmers muligheter og rammebetingelser vært viktigere.  

Merete Nordheim ny direktør i BNF

I august 2019 ble Merete Nordheim tilsatt som ny direktør i BNF. Hun har alt blitt et friskt pust inn i BNF og brenner for utvikling av Bodø og regionen. Vi spurte noen av referansene hennes som seg hør og bør og en av de svarte følgende:

«Hun er målbevisst»

«Hun brenner for utvikling. Det er ingen tvil om det»

«Hun er ambisiøs. Hun har orden i sysakene. Hun har god struktur. Hun gir ikke opp så let».

Vi kan i dag si at vi ser dette tydelig i det arbeidet Merete legger ned, og at disse egenskapene er Alfa & Omega for en direktør i BNF.

Vi er svært glade for å ha Merete på laget i BNF.

Utvidet regionalt samarbeid:

Det er et ordtak som heter at det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Dette tror jeg vi kan se konturer av i flere akser fremover. Verden blir ikke akkurat den samme før og etter Korona. BNF, BRUS, Bodø Sentrumsforening, Bodø håndverkerstand, Bodø Gårdeierforening, Visit Bodø og Bodø i Vinden har i denne krisetid kommet tettere på hverandre og samarbeidet tett om viktige oppgaver for våre medlemmer, byen vår, og regionen vår. Det gir mer kapasitet, bedre kompetanse og bedre gjennomslagskraft enn arbeid hver for oss. Vi kjenner at dette er bra og vi vil fortsette dette arbeidet.  

Hva blir det med 2020 ?

Jeg kjenner det er utfordrende å si noe om hva som skal være de viktige prosjektene, fokuset og oppgavene for BNF i 2020. Dette da vi for første gang på lang tid faktisk ikke kjenner hva morgendagen bringer. Hvem kunne for 2 måneder siden si at vi kom til å avlyse 17. mai? Dette sier noe om de utfordringene vi står ovenfor. Det vi er helt sikre på er at arbeidet for gode rammebetingelser for våre medlemmer er og blir viktig. Nå må vi også vie krefter til å sikre arbeid og sysselsetting for våre lokale bedrifter. Her snakker vi om betydningen av å handle lokalt, få i gang prosjekter, bruke lokalt næringsliv, og få aktivitet så raskt som mulig for vårt næringsliv. Det vil være de kortsiktige oppgavene slik at vi sammen kan se fremover på de store og viktige prosjektene Ny Flyplass, Ny By, Europeisk Kulturhovedstad mf. uten tap av arbeidsplasser.

På vegne av styret håper vi alle våre medlemmer kommer seg helskinnet gjennom Koronakrisen. Vi er her for dere, og om det er utfordringer dere trenger vår bistand til, ikke nøl med å ta kontakt.  

Hans Albert Nilsen

Styreleder

Årsmelding 2019

Årsregnskap 2019

Referat generalforsamling 30.04.2020

Ernst Furuhatt