Stiftelsen utlyser stipend 2019

Nå er tiden inne for å søke på stipend. Unge MED yrkesfag er i målgruppen.

Bodø håndverkerstand utlyser stipend 2019

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand deler hvert år to stk stipend (reise- og studiestipend) på NOK 20.000,- hver. Dette basert på søknader stiftelsen mottar. 

Målgruppe: Unge med yrkesfag i Salten
Alder: 22-28 år
Kjønn:
både jenter og gutter

Hensikten med å tildele to stipend til to unge yrkesfaglige er å gi disse to et kompetanseløft, samt synliggjøre yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt yrkesfag.

Kandidater som søker må fylle ut skjema og arbeidsgiver må gi sin anbefaling av kandidaten.

FRIST: 22. februar 2019. Klokken 20.00

Utdelingen av begge stipendene vil foregå ved Bodø videregående skole 12. mars 2019, klokken 1800. Samtidig som den formelle utdelingen av fag- og svennebrev i Bodø.

Relevant:

Fyll ut søknadskjema digitalt her

Er du arbeidsgiver som foreslår? Fyll ut dette skjemaet

Søknadskjema i word (ved utfylling og retur sendes til post@bnf.no

Fullstendig beskrivelse av statuttene

Formålet med reise- og studiestipendet:

  • Synliggjøre unge yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt fag og sitt yrkesvalg
  • Stimulere og bidra til reise / kurs / studie for at mottakeen kan videreutvikle seg i sitt fag og yrke
  • Styrke yrkesstolthet innen fagene
  • Skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning
  • Bidra til å dekke næringslivets behov for kompetent arbeidskraft