BNF og Næringsarena Nord støtter VM i alpint i Narvik

Et nettverk av 8 næringsforeninger i Nord-Norge støtter et VM i Narvik. Vi har i dag sendt et felles brev til Skiforbundet som skal behandle den endelige saken mandag 19. november:

VM i Narvik

Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.

_________________________________________________________

Norges skiforbund
v/ President Erik Røste og Generalsekretær Ingvild B. Berg
Postboks 5000
0840 OSLO
post@skiforbundet.no

Nord-Norge, 16. november 2018

 

Narvik som arrangørsted, VM i alpint

Nord-Norge er landet viktigste ressursregion. Næringsarena Nord er bedriftenes interesseorganisasjoner og talerør i Nord-Norge. Vi består av Alta Næringsforening, Hammerfest Næringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Harstadregionens Næringsforening, Narvikregionen Næringsforening, Fauske Næringsforum, Bodø Næringsforum og Ranaregionen Næringsforening. Næringsarena Nord ivaretar interessene til 2700 Nordnorske bedrifter som igjen bidrar til nasjonal og internasjonal verdiskaping.

 

Vi ønsker med dette å gi vår uttalelse til Narvik som arrangørsted i VM i alpint.

 

En grundig, administrativ evalueringsrapport anbefaler Nord-Norge med Narvik som arrangementssted for et VM i alpint.

Det er særdeles hard internasjonal konkurranse om å få arrangere VM i alpint. Med Nord-Norge og Narvik som arrangørsted vil Norges mulighet til å vinne fram, være gode.

Nordnorske kommuner, fylkeskommuner og næringsliv har helhjertet støttet oppunder planlegging og forberedelse av et VM i alpint. Den regionale forankringen og nordnorske entusiasmen har vært viktig – og kan være en start på en nasjonal mobilisering for en VM-kandidat av ypperste internasjonale merke.

Norges Skiforbunds VM-prosess har vært transparent, åpen og tillitsvekkende. To gode kandidater har konkurrert på like vilkår. I likhet med forbundets rådgivere og administrasjon er vi entydig overbevist over hva som gagner Norge best og hvem som vil bringe et VM i alpint «hjem»; et VM i Nord-Norge og Narvik.

Fordi Nord-Norge byr på det lille ekstra, spektakulære, kompakte og internasjonalt salgbare. Narvik ligger i bunn av alpinbakken, med alle naturlige urbane tilbud. Alpintraseene går fra fjell til fjord – og byr på unike opplevelser for løperne og spektakulære TV-bilder.

Et alpint VM i Nord-Norge kan også sette fokus på arktisk. Arrangementet vil være kompakt og forbilledlig bærekraftig, miljømessig og i forhold til gjenbruk, og kan bli et utstillingsvindu for nordnorsk og norsk reiseliv og næringsliv.

Det er to gode søknader som er avlevert Norges Skiforbund, fra Narvik og Hafjell/Kvitfjell. Men kun den nordnorske søknaden har det ekstra som vil gjøre en samlet norsk søknad konkurransedyktig internasjonalt.

 

Beste hilsen fra

 

Kjetil Kristensen

Mariann Meby

Nils Ole Steinbakk

Sign.

Sign.

Sign.

Direktør

Direktør

Direktør

 

 

 

 

 

 

Espen Hansen

Ole-Jonny Korsgaard

Svein Erik Kristiansen

Sign.

Sign.

Sign.

Direktør

Direktør

Direktør

 

 

 

 

 

 

Trude Nilsen

Trine Rimer

Sign.

Sign.

Direktør

Direktør