Fokus på bærekraft er god forretning

Bærekraft
«Å redde verden er en god forretningsidé» sa en kjent Statssekretær fra Bodø under OPPLYST i år.

Bærekraft

For 3 år siden kom FN med 17 bærekraft mål, og 8. oktober 2018 kom en tydelig henstilling til oss alle - fra FN: Klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 for å nå 1,5 graders målet.

Her er en del å ta tak i og det er faktisk mulig å gjøre business ut av det å være bærekraftig og ha fokus på dette. Det er forskere som peker på at å ha fokus på etikk og samfunnsansvar er mer lønnsomt. Det er også slik at unge mennesker ønsker å jobbe i bedrifter som er beviste på sitt miljø- og klimaansvar.

Om du og din bedrift er nysgjerrig på de 17 bærekraftsmålene som er definert, så finner du disse på den norske FN-siden her. Hvert eneste mål har også delmål. Ta en titt og se hvor du og din bedrift passer inn. 

Det er mange bedrifter lokalt i Bodø som er dyktige med miljøsertifikat, ISO-sertifikat, etikk, bærekraft og sosialt ansvar. De utøver allerede et eller flere av målene.

Bodø Næringsforum vil synliggjøre og vise frem gode eksempler overfor resten av medlemsmassen - etter hvert som de skrider frem.

Innovasjon Norge har i vår lansert «The Explorer». En oversikt over norske eksport bedrifter som leverer bærekraftige løsninger. Noe for deg?

Det aldri er for sent å starte. 
Vi alle kan gjøre litt - nå - for å hjelpe våre kommende generasjoner. 
Slik at også våre barn og barnebarn kan bo trygt - her i Nord - samt skape seg en bærekraftig fremtid og ha god økonomisk vekst (Bærekraftsmål nr 8).