Nærings- og fiskeridepartementet på besøk

Nærings- og fiskeridepartementet

NFD på besøk hos BNF
13.04.201809:18 Mariann Meby

Mandag 9. april hadde Bodø Næringsforum besøk av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Dette etter initiativ fra NFD selv: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-besoke-hav-bedrifter/id2582935/

Bli medlem i dag


Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?