Stortingets ansvar

Stortingets ansvar
[Nordlands Trompet av Mariann Meby i AN 17. juni 2017]

Stortingets ansvar

Norske småbedrifter er best på verdiskaping i Norden. I en typisk Nordnorsk familieeid bedrift, står eier og daglig leder selv i produksjon. Hun er håndverker, selger konsulenttimer, setter sammen blomster eller selger varer i butikken sin. Små lokale bedrifter skaper verdier, og de skatter til kommune og stat. Disse bedriftene må vi ta godt vare på; de er fremtidsgullet vårt! De er velferden vår! Og viktigst av alt; de har folk i arbeid!

Bedriftenes størrelse utfordrer tilgjengelig tid til å sette seg inn i rammebetingelser som politikere vedtar. I Bodø er 91 prosent av bedriftene 9 ansatte eller færre. Da prioriteres tiden man har til rådighet, til å skape verdier og en positiv bunnlinje.

Når våre viktige verdiskapere bruker tiden på produksjon, må vi forvente at våre politikere, bruker tiden på å sette seg inn i hvordan de må legge til rette for at disse bedriftene. For å få med oss disse bedriftene inn i fremtiden må den denne førende politikken, vedtas nå.

Direkte politisk handlekraft er det som må til. Som innbygger i Nord-Norge er det et spørsmål du må spørre en politiker før valget; Vil kandidaten jobbe for holde arbeidsgiveravgiften for bedriftene lav? Dette er dagens mest lavhengende «frukt», og et politisk virkemiddel, som virker! Bodø Næringsforum er bedriftenes interesseorganisasjon i Bodø, og er svært opptatt av denne avgiften. På vegne av lokale bedrifter i Bodø forventer jeg at samtlige politikere setter seg inn i den differensierte arbeidsgiveravgiften, og mulighetene dette gir for å kunne skape nye verdier i Nord-Norge.

Norske politikere kan i liten grad styre oljeprisen, men de KAN faktisk jobbe for, samt vedta gode rammebetingelser.

Nedgang i privat sysselsetting i Bodø var en realitet i perioden 2007-2014. Det har altså vært en NEDGANG i privat sysselsetting, og det er offentlig sektor i stort som har dratt Bodøs sysselsettingsvekst i perioden. Heldigvis! Samtidig som Bodø fikk økt arbeidsgiveravgift fikk Bodø delvis kompensert for denne. «DA-Bodø» har bidratt til mange store prosjekt i Nordland, Salten og Bodø. Men først i 2014 har altså Bodø tendenser til vekst i privat sysselsetting.

Vi applauderer vekst i offentlig sysselsetting, men er den alene, bærekraftig? Jeg mener bestemt at vi MÅ ha bedrifter i samme vekstkurve! Kompensasjonsordningen vår er nå helt borte og Bodøs bedrifter står nå fast på 7,9 prosent i arbeidsgiveravgift. Det ser ut som Bodø må vi klare vekst i privat sysselsetting, uten kompensasjonsmidler i fremtiden.

Påtroppende regjering og storting har et stort ansvar hva gjelder differensiert arbeidsgiveravgift. EU ser på Differensiert arbeidsgiveravgift som statsstøtte. Derfor må ordningen forhandles mellom Norge og EU. Neste avtale skal implementeres fra 2021, og varer i 7 år. Jobben med dette forventer jeg starter umiddelbart etter tiltredelse i høst.

Det som er hyggelig nå, er at ESA nylig reverserte en tidligere ordning med økt arbeidsgiveravgift for sektorene energi og transport. Det vil si at denne statsstøtten anses som forenlig med EØS-avtalen. Jeg har store forventninger til at dette implementeres allerede i Statsbudsjettet 2018. Disse næringene fikk i 2014 sjokkerende 14,1 prosent, som nå altså reverseres. Finanssektoren er ikke inkludert i siste reversering i ESA, og har fremdeles 14,1 prosent. De andre sektorene og bedrifter med reduserte satser i Bodø (7,9 prosent) er ikke berørt av den siste endringen, men frem til 2021 har våre folkevalgte god tid til å bidra med handlekraftige og smarte vedtak!

Røde eller sorte tall på bunnlinja; lav arbeidsgiveravgift i Nord kan bidra positivt som virkemiddel for å holde tallene sorte.

Lokale bedrifter ønsker å skape verdier. De ønsker å bidra til sin egen og samfunnets utvikling. Offentlig sektor kan ikke overlate til privat sektor å redde velferden, og fremtidens velferd avhenger av en offentlig og privat samskaping.

Offentlig sektor må fremme innovasjon i egne rekker, men også være en dyktig og smart innkjøper. Strategiene til offentlige innkjøpere må være at norske bedrifter og verdiskapere kommer i første rekke.  Skal våre barn og barnebarn ha de samme velferdsgoder som vi har i dag, må vi i privat sektor fortsatt få skape verdier. Denne verdiskapingen realiseres i privat sektor; gi oss bare rammebetingelsene som skal til!

 

 

 

 

 

Bjørn Armand Vagle