Bodø Næringsforum møtte konsernledelsen i Avinor

Nyby-Nyflyplass
Bodø Næringsforums styre og ledelse hadde i dag et meget godt møte med hele konsernledelsen i Avinor.

NYBY-NYFLYPLASS

- Direktør Mariann Meby er svært fornøyd med at styret i Bodø Næringsforum fikk dialog med konsernledelsen, så tidlig i prosjektet.

- Nå vedtas det endelig først den 19. juni i Stortinget, og vi respekterer så klart at konsernledelsen i Avinor ikke kan forskuttere noe som helst. Når det er sagt var det viktig – på nåværende tidspunkt – å skape en felles forståelse for utviklingen av det isolerte prosjektet nye Bodø Lufthavn. I tillegg fikk vi signalisert hva Bodø Næringsforum er opptatt av, samt vårt syn på utviklingen hva gjelder hele Nyby-prosjektet, mener Meby.

Styreleder i Bodø Næringsforum, Hans A. Nilsen, samt resten av styret i BNF, møtte en meget konstruktiv og aktiv konsernledelse, som er svært opptatt av å skape en god og lønnsom lufthavn for fremtiden.

BNF, næringslivet i Bodø og regionen ønsker å bidra til at investeringen som vil ligge på mellom 5-7 milliarder, skal gi god avkastning både for Avinor, Bodø og regionen i mange år fremover. 

- Samtidig utfordrer Bodø Næringsforum Avinor på å skape et godt grunnlag i sine anbudsprosesser slik at lokalt næringsliv skal kunne ta del i leveransene både direkte og indirekte.

I tillegg må Bodø og Salten mobilisere godt, slik at vi frem til ny lufthavn er på plass sørger for at den sterke veksten over dagens lufthavn fortsetter, avslutter Nilsen.

 

Kontaktpersoner

Mariann Meby, Bodø Næringsforum, 95 20 60 04

Hans A. Nilsen, styreleder BNF, 906 49 367