Attraktiv næringsutvikling

Bodø kommune definerer seg selv som en tilrettelegger og reguleringsmyndighet. Dette betyr veldig mye for utviklingen av lokale bedrifters muligheter for utvikling (rammebetingelser). Dette gjøres i stort gjennom Bodø kommune som planmyndighet.

Bodø Næringsforum gir innspill til kommune via høringer, og konsenterer oss på det overordnede nivå. Bodø kommune har per i dag følgende planer som vi har gitt innspill til:

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 2014, ny rullering i 2018)

Kommuneplanen - Bodø 2030 (samfunnsdel) (vedtatt 2014, ny rullering i 2018)

Strategisk næringsplan (vedtatt 2016)

Boligpolitisk handlingsplan (vedtatt 2014, ny rullering i 2018)

Bodø kommune har også vedtatt en egen planstrategi.

9 kommuner i Salten sammen om økt verdiskaping

Kommunene i Salten er: Beiarn, Sørfold, Steigen, Meløy, Hamarøy, Gildeskål, Saltdal, Fauske og Bodø.

Disse kommunene har fra Kommunal og modernisersingsdepartementet fått støtte til å utvikle tre strategiske næringsplaner (2017-2027) innen sektorene Havbruk, Mineral og Reiseliv. 

Prosjektet styres fra Bodø kommune v/Nærings- og utviklingsavdelingen.

Disse planene er vi svært opptatt av blir materialisert i fellesskapet disse kommunene har. Og vi er opptatt av at disse strategiske planene går fra strategi til handling.

Først ut er Strategiplan Havbruk, som vedtas i kommunestyrene i mai/juni 2017.