Bodøs lokale virksomheter

Bodø har et mangfold av bedrifter!

Bredt sammensatt

De lokale bedriftene her består i alt fra industri, IT, elektro, handel, bank/finans, økonomi, forsikring, revisorer, rederier, marine næringer, advokater, reiselivet, transportører, ingeniørselskap, entreprenører, flyselskap, kunnskapspark, matproduksjon (fisk og kjøtt), kulturnæringer, media- og kommunikasjonsbyrå, forskning samt mange mange fler! Sjekk ut alle som er medlem i BNF!

Utdanning og kultur

I tillegg har vi Nord Universitet, Bodø videregående skole og Bodin videregående skole. Vi har flere museer, gallerier og Stormen Konserthus og Bibliotek stod ferdig november 2014.

Storby og knutepunkt

I oktober 2014 ble Bodø 50 000 innbyggere og definert som en Storby.

Bodø er et sentralt trafikknutepunkt med vei, bane, fly og havn i umiddelbar nærhet til hverandre.

Fakta om Bodø på Wikipedia.

Fylkeshovedstad

Bodø er fylkeshovedstad med Nordland fylkeskommune & Fylkesmannen i Nordland. NAV Nordland er også lokalisert i Bodø.

Vi har også andre større offentlige virksomheter som Helse Nord, Nordland Politidsitrikt, Nordlandssykehuset, NRK Nordland, Politihøgskolen, Luftfartstilsynet, Forsvarets Operative Hovedkvarter (Generalløytnant og sjef FOH Rune Jacobsen). 

I tillegg har Avinor besluttet å etablere et tårnsenter i Bodø hvor det skal foregå fjernstyring av 15 lufthavner. Disse 15 lufthavnene ligger primært i Nord-Norge.

Gründermiljø

Mange går med en drøm om å starte egen bedrift. Bodø har et stort og godt apparat/nettverk som jobber opp mot og sammen med gründere. Her er en god link å starte med for å få hjelp; www.inkubatorsalten.no.

Bodøregionen

Vi er en stor region med ca. 84.000 innbyggere.

Bodø har et mangfold av lokale bedrifter, og regionen rundt Bodø gjør oss enda mer komplett. Bodø Næringsforum har to søsterorganisasjoner med egne ansatte i regionen: Fauske Næringsforum og Meløy Næringsforum.

Det er næringsforum i stort sett alle kommuner i vår region, om du trenger å nå disse kan vi være behjelpelig med å sette dere i kontakt med hverandre.