Kontakt oss

BNF er den samlende næringskraften. Gjennom engasjement og solide nettverk sikrer vi merverdi for våre medlemmer.

  • Vi er lokale bedrifters interesseorganisasjon og talerør.
  • Vi er partipolitisk uavhengig.
  • Vi snakker våre medlemmer og bedriftenes sak.
  • Vi er opptatt av at bedriftene har like rammevilkår.
  • Vi er opptatt av at dette bidrar til utvikling og samhandling.
  • Dette bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.
  • Vi er her for deg - for våre medlemmer.

Vår formålsparagraf:
"Bodø Næringsforum er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til utvikling og samhandling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen."


Besøksadresse: Dronningensgate 18 (Central Atrium)

Postadresse: Postboks 1053, 8001 Bodø

Telefon: +47 99 24 46 23