HMS-forum

BNFs HMS-forum ble etablert høsten 2015. Etter initiativ fra flere av BNFs medlemmer.

Arbeidsgruppen består av et fagrådet med solid kompetanse på fagfeltet:

HMS

Svein-Arne Henriksen (Bodø Industri AS) (leder), 

Stig Liljedal (Nexans Norway AS)
Lene Solli (M3 anlegg AS)
Mona Emanuelsen (Stamina)
Osvald Torrissen (Pelagia Bodø Sildoljefabrikk)
Jørn Jonassen (AOF Nordland)
Trond Halvorsen (Hemis AS)

Foreningsidé
HMS-forum i BNF skal ha en aktiv arbeidsgruppe med egen leder som jevnlig legger til rette for møteplasser som gir nettverk, gode eksempler og kunnskap/kompetanse innen HMS-feltet. Målgruppen er HMS-ledere samt daglig ledere.

Mål med HMS-forumet
* Både arbeidsgruppen og møteplassen skal være et faglig nettverk som gir merverdi til de som deltar på møtene
* HMS-forumet skal bidra til:

      * at bedrifter og virksomheter ser at ved å ha fokus på HMS også gir indirekte/direkte resultater innen lønnsomhet og verdiskaping

      * at HMS som fag blir en prioritert oppgave hos ledelsen/ledergruppen i bedriftene/virksomhetene i Bodø og Salten

      * at bedrifter/virksomheter ser Leders ansvar i forhold til lover & forskrifter

Handlingsplan og program for 2016

Mars 2016 - Nettverksmøte 

Mai 2016 - Bedriftsbesøk

September/oktober 2016 - Bedriftsbesøk

I tillegg har arbeidsgruppen 4 møter ila 2016 (februar, mai, september og desember).