Fagråd arkitekter

Fagråd for arkitekter ble etablert vinteren 2017/2018. På et møte 18. desember 2018 ble det kollektivt ytret ønske om å etablere et eget fagråd for arkitekter i Bodø Næringsforum

Arkitekter

Leder er Johnny Kristensen, U2 arkitekter

Øvrig består fagrådet av:

Tore Stien, Norconsult
Tone Bodøgaard, Løwini
Tove Ovesen, Mestergruppen Arkitekter
Rolf Maurseth, Link / Multiconsult
Unni Furfjord, UNO design og arkitektur
Sara Ezeta Luque, Casa consult