Bygg og anlegg

Fagrådet ble etablert 29. september 2017.

Bygg og anlegg

Fagrådet består av:

Leder, Erling Stemland (Byggmester E. Stemland)
Hans K. Rabben (Nobl) 
Harald Rostad (Bernhardsen entreprenør)
Kaja Hasvold Bakke (Veidekke)
Rolf Støre (Rambøll)
Mona Ågnes (Norconsult)

Fagrådet vil jobbe for å utvilke sektoren, samt etablere møteplasser for sektoren.