Infrastruktur og samferdsel

Fagrådet er under etablering - våren 2017.

Samferdsel og infrastruktur
17.01.201710:03 Mariann Meby

Fagrådet vil jobbe med transport og logistikk, samt videreutvikle det intermodale knutepunktet som Bodø er.