Marint Forum

Bodø har en komplett marin verdikjede. Marint Forum har eksistert siden mai 2004. Forumet er et faglig og sosialt nettverk for marin sektor og har som mål å være en viktig premissgiver i forhold til utviklingen av det marine miljøet i Bodøregionen.

Marint Forum

I arbeidsgruppen sitter:

Jon Vestengen (leder) Pelagia Bodø Sildoljefabrikk AS
Sigurd Rydland Taste of North AS
Ivar Andreassen Andreassens Rederi ANS
Terje Almendingen Nord Universitet
Andre Løvold Løvold Solutions AS
Mona Lindal Bodø kommune

Marint Forum har selv definert at målet til Marint Forum er økt marin aktivitet i og rundt havnen med 10 prosent de neste to år. MF ønsker å sette agenda, arrangere møteplasser samt være et nettverk for myndigheter og aktører. I tillegg til også å legge til rette for et hvitfiskmottak i Bodø Havn.

Forumet vil ta initiativ og stimulere til å gjennomføre møteaktiviteter, samarbeid mellom bedrifter og mellom bedrifter og FoU-miljø, samt kommune/fylkeskommune og bedrifter. Man skal bidra til informasjonsutveksling, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.

I mai 2013 ble Marint Forum som lag/forening lagt ned og hele grupperingen ble en del av Bodø Næringsforum. Forumet skal fungere som et faglig veiledende organ og bistå med innspill til næringspolitiske saker. I tillegg skal det gjennomføres bransjespesifikke møter/arrangement/prosjekt gjennom året. I tillegg ha et godt øye hva som skjer sentralt og nasjonalt innen fagfeltet.

Ernst Furuhatt