Utlyser stipend til unge yrkesfagarbeidere 2018

Bodø Håndverkerstand - utlyser stipend

Nå er tiden inne igjen for å nominere dine kandidater. Unge med yrkesfag er målgruppen.

Stifetlsen Bodø Håndverkerstand hvert år to stk stipend (reise- og studiestipend) på NOK 20.000,- hver. 

Hensikten med å tildele to stipend til to unge yrkesfaglige er å gi disse to et kompetanseløft, samt synliggjøre yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt yrkesfag.

Kandidater som foreslås til stipendet må oppfylle noen vilkår, og arbeidsgiver må gi sin anbefaling til nominiasjon.

Juryen setter stor pris på at det fremlegges argumentasjon for hver enkelt kandidat. 

NY FRIST: 12. februar 2018. Klokken 16.00

Utdelingen av begge stipendene vil foregå ved Bodø videregående skole 5. mars 2018, klokken 1800. Samtidig som den formelle utdelingen av fag- og svennebrev i Bodø.

Relevant:

Forslagskjema (ved utfylling og retur sendes til post@bnf.no

Alternativt: Fyll ut skjema digitalt her

Fullstendig beskrivelse av statuttene

Formålet med reise- og studiestipendet:

  • Synliggjøre unge yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt fag og sitt yrkesvalg
  • Stimulere og bidra til reise / kurs / studie for at mottakeen kan videreutvikle seg i sitt fag og yrke
  • Styrke yrkesstolthet innen fagene
  • Skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning
  • Bidra til å dekke næringslivets behov for kompetent arbeidskraft