Bodø Lufthavn må prioriteres på den kommende NTP

Ny flyplass
Bodø er fylkeshovedstad i Nordland og huser mange viktige regionale og statlige funksjoner, som Nord Universitet, Forsvarets operative hovedkvarter, NAV Nordland, Luftfartstilsynet for å nevne noen. I tillegg representerer Bodø og Bodøregionens lufthavn et sentralt og viktig knutepunkt for nærings- og reiseliv inn og ut regionen og Nordland fylke. 

Ny flyplass

- Dette gjør Bodø lufthavn til en livsnerve i Nordland Fylke og Nordområdene som det er av vesentlig betydning for Norge at opprettholdes og forsterkes i årene som kommer. - Bodø Lufthavn er av en så sentral betydning for Nordland og nordområdene, og må derfor prioriteres i kommende NTP, sier direktør i Bodø Næringsforum, Mariann Meby og direktør i BRUS, Odd Emil Ingebrigtsen.

Bodø lufthavn er den viktigste knutepunktlufthavn i Norge etter Gardermoen

Bodø Lufthavn er Norges 6. største lufthavn med 1,7 millioner passasjerer årlig. I tillegg er denne lufthavnen den største knutepunktlufthavnen etter Gardermoen.

 

- Vi har derfor en sterk forventning til at Avinors ledelse og våre politikere, både på fylkesnivå og på Stortinget, prioriterer utbygging og styrking av Norges nest største og viktigste knutepunktlufthavn - og sikrer at utviklingen blir forankret i Nasjonal Transportplan for 2018 -2029, sier Meby og Ingebrigtsen videre.

 

Sikkerhet og regularitet på overtid

- Betongdekket på selve flystripen er som kjent i ferd med å smuldre opp og har fått et «lim dekke» for å holde i noen år til. Forventet levetid er anslått til maksimalt 9 år til, og vi kan ikke risikere at flytilbudet i hele Nordland blir lammet. Det vil i så fall ha dramatiske konsekvenser for folk og næringsliv i hele fylket, understreker Meby og Ingebrigtsen.

 

- Avinor har også i sin Nordområdestrategi prioritert Bodø som en av tre lufthavner. Det er beregnet 70 prosent av passasjerveksten de neste 25 årene kommer på disse tre lufthavnene. Det sier seg selv at da må Bodø være på prioriteringslisten, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

 

Vinn Vinn Vinn for Staten, Fylket og regionen

Næringslivet i Bodøregionen er av den oppfatning at finansieringsmodellen som er foreslått for å realisere prosjektet nyby – ny flyplass er så god at Staten over tid faktisk vil tjene penger på å flytte flyplassen som foreslått i prosjektet.  

 

- En finansiering som foreslått, at Staten over tid selger tomt for tomt til markedspris, vil gi Staten en mye større gevinst i overskuelig fremtid. En forutsetning for å få til denne utviklingen er å bygge den nye flystripen i sør-vest for deretter å realisere gevinst gjennom tomtesalg til markedspris, stemmer både Meby og Ingebrigtsen i.

 

En grønnere og smartere by

Bodø har på grunn av manglende arealer utviklet seg til å bli en «båndby». Folks bo-mønster har strukket seg nord og sør på Bodøhalvøya, mens næringslivet i stort har etablert seg rundt sentrum.

 

- Denne måten å strekke byen på utfordrer kollektivtransporten i forhold til effektivitet. I byer hvor man har land på begge sider kan kollektivtransporten gå i ring, mens i Bodø blir det «frem og tilbake». Det samme gjelder bo- og arbeidsmønster i forhold til Bodøs nabokommuner ved kysten. Som kommer inn og ut ved hjelp av Hurtigbåter. Både regionens næringsliv og folk er avhengige av nærhet til en lufthavn som har høy operativ trafikk, fortsetter Meby.

 

- Ved å utvikle en ny bydel på Bodøhalvøya vil en kunne etablere et bo-mønster som er mer kollektiveffektivt, og smart. Bodø har så langt høstet internasjonal anerkjennelse for sine tanker rundt akkurat dette prosjektet og ligger an til å bli en pilot-by hva gjelder teknologi og samferdsel. - Dette kan gi et nytt og spennende næringsliv til Bodø og regionen. Vi ser allerede starten av en slik utvikling bla med konkrete etableringer knyttet til ny drone-virksomhet, sier Ingebrigtsen videre.

 

Bodøregionens Lufthavn spiller en nøkkelfaktor for næringsutviklingen i Nordland

- Bodø og regionens næringsliv har hatt en stor utvikling de siste årene.  – Vi har en meget sterk og konkurransedyktig industri og næringsliv i regionen. Regionens næringsliv samhandler i stor grad og jobber aktivt for å vokse videre innen blant annet beredskap. Flyplassens regularitet og trafikkavganger er dermed av stor betydning og svært viktig for vårt regionale næringsliv, avslutter Meby og Ingebrigtsen.

 

Kontaktpersoner

Bodø Næringsforum, Mariann Meby, direktør, 95 20 60 04, mariann.meby@bnf.no

Bodøregionens Utviklingsselskap AS, Odd Emil Ingebrigtsen, direktør, 906 78 653, odd.emil@brus.bodo.no