Besøk Sildoljefabrikken

24 av BNFs medlemmer fikk i dag en anerledes dag på jobben. Vi var på bedriftsbesøk på Sildoljefabrikken til Pelagia på Burøya i Bodø.

Vi ble varmt tatt i mot med en uformell lunsj med innføring i verdikjeden, råvaretilgang og prosessering.

Sild, Sildemel og sildeolje er bl.a. Bodøbyen er tuftet på historisk sett. Nå er det ikke lenger sild som går gjennom fabrikkjelene, men aller mest fiskeavskjær fra pelagisk fisk (pelagisk fisk er fisk som går i stim).

Vi har også lært at flere av prosessmaskinene innehar så mye som 14G i sentrifugalkraft, så det er store krefter i sving når fabrikken går.

100% av alt av råvarer som kommer inn tas i bruk. Fiskemel og fiskeoljen som kommer ferdig ut av fabrikken går i stor grad til fiskefor innen oppdrett. Fiskeforfabrikker som ligger i Nord.

Her er noen bilder fra dagens møte/bedriftsbesøk :-)