Initiativsertifikatet til REN BY

Kirken Bymisjon

Kirken Bymisjon
10.04.201810:20 Mariann Meby

REN BY - initiativet fra Kirkens Bymisjon fikk 10. april utdelt Initiativsertifikatet av Bodø Næringsforum. 

BNF deler ut Initiativsertifikatet for å å synligjøre en person eller virksomhet i Bodø. Dette for å hedre initiativ som tjener lokalsmfunnets felles interesser og som kan bidra til å skape felles følelse for lokalsamfunnets identitet og selvtillit.

Bodø Næringsforums styre gjorde et enstemmig vedtak den 20. mars at Kirkens Bymisjon v/ REN BY skulle motta Initiativsertifikatet. 

Arkiv