Tre tildelt stipend

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand delte mandag kveld ut 3 reise- og studiestipend til tre unge fagarbeidere i tre ulike fag. Disse fikk tildelt stipend fordi de er gode rollemodeller og gode ambassadører for andre ungdommer.

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand
07.03.201814:39 Mariann Meby

Det var elektriker Krister Borgen, tømrer Michael Hjelle Waagønes og kokk Daniel A. Lind som ble mottakere i 2018. Disse har nå 1,5 år på seg til å anvende stipendene til egne kompetanseløft.

Samtidig som disse tre mottok stipend, delte stiftelsen også ut fag- og svennebrev i ulike fag. Det var 50-60 mottakere som kom ned på podiet og mottok sitt fag- og svennebrev av Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen og rektor på Bodø videregående skole Nina Rørvik.

Denne utdelingen foregår en gang i året og de som mottok gikk opp i sine respektive fag i 2017.

Arkiv