BNF er nå 340 medlemmer

BNF har hatt en vekst på nærmere 39% siden 2012, og det kommer stadig nye medlemmer til næringslivets interesseorganisasjon i Bodø og omegn. 

Solid vekst
28.11.201714:03 Mariann Meby

Bodø Næringsforum har en svært bred medlemsmasse. Som er et godt speil på sammensetningen av bedriftene og sektorene i Bodø. BNF har i tillegg medlemmer i Fauske, Gildeskål, Meløy og Saltdal.

Bildet viser hvor de ulike medlemmene våre er plassert sektorielt. Vi har hatt størst vekst de siste årene i forretningsmessig tjenesteyting, men har også hatt vekst i bygg og anlegg.

Arkiv