Boksøl i butikker i mai

Miljø
Butikkene i Bodø erstatter flaskeøl med boksøl i butikkene i russetiden. Det er de vanlige øl sortene som finnes i både flaske og boks som er målsettingen med kampanjen, ikke småbryggerienes flaskeøl.

Miljø
10.05.201708:23 Mariann Meby

Flesteparten av butikkene innen dagligvarehandelen i Bodø følger opp med et lokalt og godt samfunnsansvar; de erstatter flaskeøl med boksøl i butikkene i russetiden. Hensikten er å hindre at knuste flasker forsøpler friluftsområder og skader folk og dyr.

Bodø Næringsforum har også i år koordinert kampanjen etter anmodning fra Politiet i Nordland. Nordland politidistrikt berømmer kjedeledelsene og butikkdriverne som tar oppfordringen og på denne måten bidrar med sitt samfunnsansvar.
- Ordningen startet lokalt i Bodø i 2010 og har vist positive resultater. - Politiet mener at dette har medført til færre kuttskader på mennesker og dyr, samt mindre forsøpling i Bodø, sier Politioverbetjent Per-Sverre Steinbakk.

- Hvis vi kan gå ute på våre grønne områder uten å være redde for å skjære oss opp, så synes jeg vi skal skjenke den lokale butikken en meget god tanke - for at de bidrar til nettopp dette, sier direktør i Bodø Næringsforum Mariann Meby. - Dette kan hver og en av oss godskrive på dagligvarehandelens samfunnsansvar, avslutter Meby.

Kampanjen går i perioden 29. april - 17. mai.


Ut fra politiets observasjoner var det i 2010-2016 lite knuste flasker i tilknytning til 1. mai og 17.mai-feiringen. Det er ønskelig at ordningen gjentas årlig, som et samarbeid mellom politiet og næringslivet.

http://bodonu.no/politiet-kjop-bokser-ikke-flasker/09.05-12:26 

Arkiv