God jul og godt nytt år

God jul
2016 har vært et innholdsrikt år. Vi vil takke alle dere som har vært med oss i å ta fatt på viktige saker for å styrke Bodø og regionen ytterligere.

God jul
23.12.201610:55 Mariann Meby

Som næringsforening er det å ha gjennomslagskraft svært avgjørende. Det er derfor viktig å bygge opp en sterk medlemsmasse. Det gir oss tilgang på dialog med viktige beslutningstakere.
I 2016 har vi hatt gleden av å ønske svært mange nye medlemmer
velkommen, og vi jobber aktivt for å tiltrekke oss flere i årene som kommer. Målet er å bli 500 medlemmer i 2020.

Vi skal i 2017 fortsette vårt arbeid med:
1) Nyby - Nyflyplass
2) Lav arbeidsgiveravgift
3) Attraktiv næringsutvikling

Arkiv