BNF besøk av Nærings- og fiskeridepartementet

Nyby - Nyflyplass
Mandag denne uken hadde Bodø Næringsforum besøk av forvaltningen i Nærings og fiskeridepartementet (Forsknings- og innovasjonsavdelingen).

Nyby - Nyflyplass
26.10.201617:17 Mariann Meby

De seks som var på besøk fikk et godt innblikk i vårt fremtidsprosjekt Ny-By, og de ble godt kjent med Bodøs solide luftfartsmiljø.

De fikk også innblikk i vår kompetanse, infrastruktur og utviklingskraft i Bodøs mulighet som Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad.

Også fikk de så klart fly litt i simulatorer på Newton Flight Academy! 

Arkiv