30 år med næringsutvikling

Gratulerer med dagen
Lørdag 18. juni er det nøyaktig 30 år siden Bodø Næringsforum ble etablert. I 30 år har BNF hatt en rolle som næringsutviklingsaktør, pådriver, samhandler og katalysator. Dette har gitt ringvirkninger og verdiskaping i Bodø, og i Salten.

Gratulerer med dagen BNF!
18.06.201610:21 Mariann Meby

Det sittende styret og direktør i BNF har stor respekt for, og er svært takknemlig overfor samtlige som gjennom disse årene har vist ekte engasjement for å samhandle gjennom BNF. Vi har sett stor entusiasme i medlemsmassen, i styrene, i direktørstolene, i Bodø kommune og i andre offentlige myndigheter. Disse har delt kunnskap, brukt av sin tid og de har samhandlet – til det beste for fellesskapet og lokalsamfunnet. Og vi tør påstå at samhandlingen i BNF har vært et av verktøyene for at Bodø nå fremstår, som Norges mest attraktive by!  

 

BNF har vært en viktig høringspart i plansaker, men også vært et møtested mellom næringsliv og offentlige aktører. Dette skal BNF fortsette med, også i fremtiden.

 

BNF arrangerte konferansen «Bodø - etter F16» den 19. juni 2012, og ble oppsummert slik av Sjefredaktør i AN Jan-Eirik Hanssen: «Den mest positive begravelsen jeg har vært i».

 

Forsvarets langtidsplan som ble lagt frem i dag viser at arealene som frigjøres ved flyttingen av rullebanen i nødvendig grad skal bidra til finansieringen av ny sivil lufthavn.

 

Vi gjorde altså klokt i å raskt finne muligheter i nedleggelsen, og vi er åpenbart på vei i riktig retning. Vi i BNF vil gjøre alt vi kan for at «ny by – ny flyplass» blir realisert. Å jobbe for å komme på NTP i 2017, er den den absolutt viktigste saken BNF har det kommende året. Og vi vil samtidig ha fokus på også andre saker som er viktig for Bodøs næringsliv.

 

En god vekst i medlemsmassen viser at BNF er en attraktiv og respektert interesse-organisasjon for næringslivet. BNF er næringslivets verktøy for felles utvikling.

Vi gratulerer alle våre medlemmer med dagen, og vi vil komme tilbake til den offisielle markeringen.

Til 25-årsjubileet ble det laget et dokument som beskriver historien til BNF. Trykk her for å finne dokumentet.

- Og god sommer til dere alle! :-)

 

Mariann Meby

Direktør

 

Hans Nilsen

Tore Mosand

Aud S. Fredriksen

Roy B. Nilssen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

 

Eirik Pedersen

Alf Mangor Johannessen

Mona Ågnes

Ida G. Johnsen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

 

Arkiv