Jubel fra næringslivet - oppfordrer til samarbeid

Ny Flyplass
Næringslivet i hele regionen er meget godt fornøyd med Avinors prioritering av ny rullebane ved Bodø Lufthavn i sitt Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018 – 2029.

Ny By - Ny Flyplass

Det understreker Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS)og Bodø Næringsforum (BnF) i en felles uttalelse.

Det er en samlet region og mange gode krefter som har bidratt til raskt gjennomslag for den helt nødvendige flyttingen og etablering av ny rullebane ved Bodø Lufthavn. Denne prosessen viser også styrken i og viktigheten av et tett samarbeid mellom næringsliv og politikk/offentlig administrasjon.

Med denne innstillingen er det overveiende sannsynlig at dette også vil bli resultatet når NTP behandles i Stortinget våren 2017. Likevel må det jobbes målrettet i forhold til Stortinget for å sikre at denne prioriteringen også blir det endelige resultatet i 2017 sier direktør i BRUS Odd Emil Ingebrigtsen og direktør i BnF Mariann Meby.

Den garanterte levetiden på dagens rullebane er bare ca 5 år og det er derfor viktig raskt å komme i gang med bygging av ny rullebane. Vi kan ikke risikere å lamme flytrafikken i hele Nordland.

Dette vil legge grunnlaget for fremtidig økt verdiskaping og utvikling av nye jobber i hele Bodøregionen OG utviklingen av en helt ny og smart by,  sier Mariann Meby og  Odd Emil Ingebrigtsen videre.

En viktig milepel er passert. Nå er det felles jobbing og samarbeid på tvers av politiske partigrenser som er viktig fremover, slaget står i Stortinget. Næringslivet vil også engasjere seg sammen med politikken i en sterk, bred innsats i et år frem til våren 2017.

BBL og Bjørn A. Vagle