Store utfordringer løses best i store felleskap

Sammen jobber vi for lover og regler - for dagens og morgendagens bedrifter i Bodø.
Visjon: - For lokale bedrifter i verdensklasse!

Vi taler lokale bedrifters sak