Differensiert arbeidsgiveravgift

Differensiert AGA
Alle som eier en lokal bedrift OG som har ansatte bør være opptatt av lav arbeidsgiveravgift. Det ser nå lysere ut for lav arbeidsgiveravgift i sektorene energi og transport. MEN før det må Regjeringen implementere dette i statsbudsjetter fra og med 2018.

Differensiert AGA

Arbeidsgiveravgiften i Norge er differensiert. OG den sees på gjennom EØS-avtalen på som statsstøtte. Det vil si at bedrifter som har lavere avgift på sine ansatte en 14,1 prosent ansees som statsstøttet. 

Arbeidsgiveravgift er et svært viktig distrikspolitisk virkemiddel, og lokale og små bedrifter i Bodø og Salten er avhengig av at denne holdes lav! Dersom bedrifter i Bodø og Salten fikk 14,1 prosent ville dette umiddelbart innebære nedskjæringer og i verste fall oppsigelser av sysselsatte.

Den hyggelige nyheten nå, er at ESA har godkjent en unntaktsregel i dette systemet, og det gjenstår nå at Regjeringen implementerer dette i statsbudsjettet for 2018.

Åltså; ESA godkjenner og Regjeringen implementerer. 

Lav arbeidsgiveravgift vil kunne gi bedrifter i Bodø og Salten økt konkurransekraft, og gjøre det billigere å få tak i arbeidskraft med spesialkompetanse til å utføre oppdrag.

Hvorfor angår lav arbeidsgiveravgift meg - i Bodø/Salten?

Lokale bedrifter som har ansatte i Bodø og Salten betaler hhv 7,9 og 5,1 prosent arbeidsgiveravgift. Det vil si at disse bedriftene er statsstøttet tilsvarende avviket opp til 14,1 prosent. Statsstøtte reguleres gjennom EØS-avtalen, og denne igjen overvåkes av ESA. 

Enkelte sektorer fikk fra og med juli 2014 14,1 prosent. Dette var da sektorene energi, transport og bank/finans. 

Hva er EØS-avtalen?

EØS-avtalen er en handelsavtale mellom EFTA-statene (Norge, Lichtenstein og Island) og EU-landene. Avtalen skal sikre like konkurransevilkår og lik adgang til det indre markedet i EU. Altså sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital mellom EU-landene og EFTA-landene.  

EØS-avtalen er ikke bare Norge sin, men eies også av Lichtenstein og Island. Disse tre landene har etablert et felles overvåkingsorgan (ESA) for å overvåke og sørge for implementering av avtalen. Sveits har egne avtaler med EU, som overvåkes av EU-kommisjonen.

Hva er ESA?

ESA er EFTAS overvåkingsorgan med 70 ansatte som kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen. ESA sikrer at EFTA-landene overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Les mer om ESA her.

Hva er EFTA?

EFTA = European Free Trade Association. Det er fire land som har gått sammen om EFTA: Norge, Sveits, Lichtenstein og Island. 

Ler meg om EFTA her.

Spørsmål og svar om AGA på Regjeringen.no