Marin

Marin

Marin

Bodø kommune er en av Nordlands største havbrukskommuner målt i sysselsetting. Her er det etablert to smoltanlegg og fire sjøanlegg for produksjon av laks, samt et rognkjeksanlegg. Bodø regionen har et stort potensiale til produksjon av laks i tillegg til nye marine arter-/algeoppdrett. Kunnskapsmiljøet ved universitetet støtter opp om en slik satsning. Bodø som fiskerihavn, og videreforedling av ulik sjømat, er også et stort potensiale.

Bodø kan bli et logistikksenter for laksetransport i regionen med knutepunkt for bil, tog, fly eller båt. Volumet av laks er nå på 75 000 tonn i regionen og kan øke til 375 000 tonn innen 2050. Det blir i dag videreforedlet ca. 3000 tonn laks i Bodø, som har et potensial til å øke med det tidoblede innen 2050, i tillegg til hvitfisk, både fiske og foredling. Leverandørindustrien, kunnskapsmiljøer, akademia, offentlige tjenester og administrasjon til havbruksbedrifter, vil kunne vokse.

Bodø har en betydelig leverandørindustri og spesialiserte tjenestetilbydere opp mot havbrukssektoren lokalisert i kommunen. Disse har hatt en positiv utvikling de siste årene som følge av høyt investeringsnivå og lønnsomhet innen både fiskeri og havbruk. Det er et stort potensial for å bygge opp et større fagmiljø, og flere vare- og tjenestetilbydere opp mot de blå næringene fra Bodø.