w

Helse

Helse

Helse
07.06.201908:06 Mariann Meby

Økt velstand, høyre levealder og digitalisering av samfunnet er med på å endre norsk helsevesen. Vi trenger nye digitale løsninger som kan gi pasienter bedre livskvalitet. Bodø kommune har satset på velfersteknologi i helsesektoren og det er fortsatt et stort behov for flere, nye og effektive, digitale løsninger i helsevesenet. Dette behovet må vi respondere på. Norske helseforetak hadde i 2017 et helsebudsjett på ca. 140 mrd. Potensialet for effektivisering i forhold til «beste praksis» er antatt å være på minimum 15 % per år, som igjen utgjør besparelser på ca. 20 mrd. kr. årlig, for norske spesialhelsetjenester. Potensialet er sannsynlig betydelig høyere hvis man også inkluderer den kommunale helse- og omsorgssektoren. Innovative løsninger kan utvikles i Bodø som har en stor helsesektor og etablerte aktører innen helse- og velferdsteknologi.

Bli medlem i dag


Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?