Luftfart

Luftfart

Luftfart

Bodø har en rekke arbeidsplasser innenfor luftfart. For Bodø som trafikknutepunkt, hvor flyplassen er hjertet, har vi en sterk posisjon med hensyn til transport av folk og gods nasjonalt og globalt. Med Luftfartstilsynet, Avinors flygekontroll, hovedkontoret til Widerøe, Luftforsvarets historie, Norsk luftfartsmuseum, fagutdanning for flymekanikere og en rekke andre organisasjoner med sterk fly- og transportkompetanse, har vi et godt utgangspunkt for vekst av ytterligere områder innenfor luftfart og transportområder. Et konkret eksempel er innenfor bruk av droner, her er det et stort vekstpotensiale for nye løsninger fremover. Særlig med tanke på hav- og luftrommet rundt Bodø og med dronekompetansen igjennom NORCE og andre nordnorske miljøer.