w

Stipend til unge yrkesfagarbeidere

Yrkesfag
Hensikten er å gi unge yrkesfaglige et kompetanseløft, samt synliggjøre yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt yrkesfag.

09.12.201510:34 Tore Olsen

Stiftelsen Bodø Håndverkerstand utlyser to stk stipend (reise- og studiestipend) på NOK 20.000,- hver. 

Kandidater som foreslås til stipendet må oppfylle noen vilkår, og arbeidsgiver må gi sin anbefaling til nominiasjon.

Det er lov å ytterligere argumentere med egne ord for sin kandidat.

Skjema med forslag sendes inn innen 16. februar 2016.

Utdelingen av begge stipendene vil foregå ved Bodø Videregående skole 1. mars 2016.

Relevant:

Forslagskjema (ved utfylling og retur sendes til post@bnf.no

Alternativt: Fyll ut skjema digitalt her

Sammenfatning av statuttene

Fullstendig beskrivelse av statuttene

Formålet med reise- og studiestipendet:

  • Synliggjøre unge yrkesaktive som viser en positiv holdning til sitt fag og sitt yrkesvalg
  • Stimulere og bidra til reise / kurs / studie for at mottakeen kan videreutvikle seg i sitt fag og yrke
  • Styrke yrkesstolthet innen fagene
  • Skape motivasjon for at flere ungdommer velger yrkesfaglig studieretning
  • Bidra til å dekke næringslivets behov for kompetent arbeidskraft