w

Kan naboer i øst gi oss større vekst?

Nordnorsk vekst
Kan samarbeid med svenske og finske bedrifter være en løsning på kapasitet og kompetanse? Det skal investeres for enorme beløp i Sverige og Finland de kommende årene. Her er det store forretningsmuligheter for våre Nordnorske bedrifter.

Nordnorsk vekst
10.11.201607:38 Mariann Meby

Look to Luleå
Luleå markerer et glimrende eksempel på utviklingen som skjer vi våre naboland i øst. Luleå kommune kan i dag vise til sterkere vekst enn alle regioner i Norge, og i Sverige er det kun Stockholm som rangeres høyere. Det er ikke et resultat av tilfeldigheter. Etter mange år med langsiktig jobbing for å utvide og styrke næringsgrunnlaget i regionen har resultatene kommet.

«Det pågår en oppblomstring av teknologibedrifter i miljøet rundt universitetet og datasenteret. Stadig flere vil studere ved universitetet. Turismen i Norrbotten blomstrer. Bilindustrien og en rekke andre sektorer kommer til oss når de vil teste sine produkter i kaldt klima. En stor vindmøllepark er under planlegging og store boligbyggeprosjekter pågår. Det er planlagt en storstilt oppgradering av havnen i Luleå. Disse planene skyldes i hovedsak Mineralselskapet LKABs behov fremover. Til sammen ligger det konkrete planer om å investere 200 milliarder svenske kroner i regionen de nærmeste årene. Det sier det meste.» Dette skriver Niklas Nordstrøm, Kommunalråd i Luleå kommune, i sin kronikk i Nordlys 13. juli i år.

Hva kan vi lære av utviklingen i Norrbotten?
Etter mange år med et nokså ensidig fokus på rekruttering av svensk arbeidskraft til Nord-Norge, opplever svenskene nå stor pågang av norsk næringsliv som ønsker å lære av industrieventyret i Norrbotten.

Tidligere denne måneden ble det arrangert et frokostseminar hos Bodø Næringsforum med fokus på denne tematikken. Hans Nilsen, styreleder i IT Forum Bodø, styreleder i Bodø Næringsforum og adm. direktør i Itet AS, delte da sine betraktninger etter å ha deltatt på en studietur til Luleå i vår, sammen med IT Forum Bodø sitt RecruIT-prosjekt. Motivasjonen for å ta turen var mangesidig; nysgjerrighet på hva Luleå sitt teknologi- og næringsmiljø hadde å by på, ønsker om å se, lære og bringe med inspirasjon hjem, samt mulighetene for rekruttering og etablering av nye nettverk.

- Studieturen resulterte både i inspirasjon, kunnskap, innsikt og nye bekjentskaper. Og litt fortvilelse – over at det går for smått med oss, sammenlignet med våre naboer i øst, fortalte Nilsen.

Etter å ha besøkt Facebook sitt datasenter og lært mer om arbeidet med The Node Pole ble det for Nilsen naturlig å stille noen spørsmål: Hvordan kan Bodøregionen evne å skape noe lignende? Hvilke grep må gjøres for å få til et lignende engasjement og suksess som i Luleå?

Vel hjemme i Bodø ble ett av svarene etableringen av prosjektet «Fra Bodø til Verden» - prosjektet som skal gjøre Bodø smartere samtidig som det skal bidra til nye arbeidsplasser der smarte Bodøbedrifter har verden som marked.

Katalysatoren Nordic Business Support
Studieturen til Luleå ble arrangert av Nordic Business Support (NBS) med prosjektleder Anita Andresen i spissen. Programmet for turen ble skreddersydd ut fra bedriftenes behov.

- NBS gjør det mulig for bedriftene å sjekke ut grenseoverskridende forretningsmuligheter uten at det påløper hverken store kostnader, videre forpliktelser eller stor risiko, forteller Andresen.

NBS er etablert med det formål å jobbe for økt samarbeid mellom bedrifter, samt økt bevissthet om forretningsmuligheter i et øst/vest perspektiv i nord. Bakgrunnen er den store økningen i investeringer vi ser i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland. Investeringene gjøres bredt, fra olje og gass, gruvedrift, fornybar energi, kraft, transport/infrastruktur, reiseliv, til bygg og anlegg. Om lag 90 % av bedriftene i regionen er små og mellomstore bedrifter, hvor faktorer som arbeidskraft, kapasitet og kompetanse kan være en utfordring.

– For å ta del i disse investeringene kan samarbeid mellom bedrifter – lokalt, regionalt og på tvers av landegrenser være nødvendig. NBS tilbyr skreddersydde aktiviteter til næringslivet basert på utfordringer med for lite kapasitet og/eller arbeidskraft, eller i den hensikt å finne komplementær kompetanse. Ved overkapasitet kan vi også bidra til å identifisere nye markedsmuligheter, gjerne i koblingen som underleverandør av utstyr, materiell eller arbeidskraft, forklarer Andresen.

Store investeringer gir forretningsmuligheter
Flyttingen av gruvebyene Kiruna og Malmberget (Gallivare) har vakt internasjonal oppsikt. Dette vil gi store investeringer de kommende år gjennom bygging av nye boliger, samt offentlige bygninger og kommersielle lokaler som skal erstattes. Videre er det i Norrbotten planlagt å bygge over 800 nye vindmøller. I Finland investerer Fennovoima omkring 5 milliarder Euro i kjernekraftverk og infrastrukturen rundt. I Oulu skal det bygges nytt sykehus med budsjett på 70 millioner Euro.

- Dette er store utbygginger som igjen gir mange muligheter. For å få ta del i dette er det om å gjøre å posisjonere seg og finne de riktige samarbeidspartnerne. Her har NBS både nødvendige ressurser og nettverk til å bistå nordnorske bedrifter, forteller Andresen.

I Norrbotten er troen sterk på at samarbeid med norsk næringsliv rundt infrastruktur, energi, mineraler, digitalisering og turisme vil gjøre begge sterkere, større, bedre og mer attraktive, ifølge Nordstrøm. Som han påpeker – vi lever i en stadig mer globalisert verden hvor vi trenger mer robuste miljøer i regionen. Det handler om felles verdiskapning, flere arbeidsplasser, kompetansemiljøer, teknologiutvikling og næringsutvikling i nord.

Investeringsoversikt fra Arctic Business Forum
Investeringsoversikt fra Arctic Business Forum
Anita Andresen informerte om hvordan NBS kan tilrettelegge for forretningssamarbeid
Anita Andresen informerte om hvordan NBS kan tilrettelegge for forretningssamarbeid
Hans Nilsen delte sine betraktninger etter studieturen til Luleå
Hans Nilsen delte sine betraktninger etter studieturen til Luleå
Et nytt og moderne rådhus skal bygges i Kiruna, tegnet av danske Henning Larsen Architects
Et nytt og moderne rådhus skal bygges i Kiruna, tegnet av danske Henning Larsen Architects