w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Er dere forberedt på det dere håper aldri skal skje?

29. Januar

Det er øverste leders ansvar å ha beredskap og planer klart i fall det skjer en krise i bedriften eller virksomheten. ER det mulig å forberede seg på en krise?

Dato: 29. januar 2015

Klokken:
0800-0830: frokost/mingling og kaffe
0830-0930: foredrag

Sted: Central Atrium (!!) (Dronningensgate 18)

Kostnad: Mulighet for å kjøpe frokost i Central Atriums kantine.
Ellers ingen kostnad tilknyttet møtet.

En krise kan defineres som en hendelse eller situasjon som gir uønskede og negative konsekvenser for organisasjonen og individet.

Det viktigste organisasjoner kan gjøre i kriser, er å være mest mulig forberedt og stå fram med en klar ledelse, ta ansvar for situasjonen og vise omtanke for dem som er berørt.

Hva gjør din bedrift dersom dere blir rammet av:

  • En alvorlig ulykke?
  • Dødsfall?
  • Sykdom?
  • Trusler mot individer eller organisasjonen?
  • Alvorlig økonomisk mislighold?
  • Andre uønskede hendelser som rammer de ansatte eller organisasjonen?


Foredragsholdere:
Bente Stjernholm (Bedriftskompetanse) og
Vidar Lundås (Salten Politidistrikt).

Foredragsholderne vil dele av egne erfaringer samt gi dere informasjon om hvordan dere best mulig kan håndtere det dere håper aldri vil skje. De vil også komme inn på pålegg ifbm. arbeidsmiljøloven. Vidar vil også snakke om Politiets rolle og forventninger til arbeidsgiver ved en krise.

Krise - en hendelse/situasjon som gir uønskede og negative konsekvenser

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk