w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Videreutvikling av et norsk-russisk samarbeid om utdannelse og forskning innenfor energisektoren?

13. Januar

MGIMO-universitetet i Moskva og Universitetet i Nordland (Bodø) har samarbeidet i 10 år. Hvordan skal vi utvikle videre et norsk-russisk samarbeid om utdannelse og forskning innenfor energisektoren?

Dette er tema for jubileumsseminaret i Bodø tirsdag 13. januar fra kl. 10.00 til kl. 16.00:

Strengthening Knowledge for Energy Cooperation

Under seminaret deltar representanter for norsk og russisk næringsliv, myndigheter og akademia – og studenter ved norsk-russiske fellesprogrammer.

Deltakelsen er gratis, men det er et begrenset antall plasser.

 

Mer informasjon, program og påmelding her:

 

Velkommen!

 

 

 

Med vennlig hilsen
Bård Borch Michalsen

Senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon ++ 47 476 09 911

e-post: bbm@uin.no

www.nordomradesenteret.no

www.highnorthnews.com

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk