w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Dialogmøte: Stormen konserthus' strategi og utvikling

29. Mai

Stormen kulturkvartal er fem år i 2019. 


BNF håndterer påmeldingen til dialogmøtet på vegne av Stormen konserthus. 


Etableringen av Stormen kulturkvartal, har sammen med annen positiv utvikling i Bodø sentrum, bidratt til et løft for både sentrum og byen.

Stormen er fem år i år og holder i denne forbindelse på med en gjennomgang av strategien for konserthuset.

Et tett og godt samarbeid med næringslivet i byen er avgjørende for at Stormen konserthus skal kunne bidra til videre utvikling av sentrum, byen og regionen.

Stormen konserthus inviterer derfor  til frokostmøte i Kammersalen for å få dialogmøte med næringslivet om hvordan vi kan samarbeide ennå bedre.

 


Dato: 29. mai 

Klokken: 08.30 til 9.30.

Sted: Stormen konserthus

Enkel frokost blir servert fra kl 08.00.

Gratis å delta.


Tema for møtet er:

 


Hva kan Stormen konserthus gjøre for å bidra til fortsatt utviklingen i Bodø og hvordan kan vi samarbeide med næringslivet om dette?

 

En god dialog med og innspill fra næringslivet vil være avgjørende for at vi skal få en god strategistrategiprosess.

 

Velkommen til Stormen konserthus. :-) 


Påmelding

Påmeldte

NavnBedrift

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk