w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Dialogmøte: Miljøriktig materialvalg i bygg og anlegg

8. April

Seminaret diskuterer byggematerialer og miljøegenskaper. I tillegg gis det en innføring i metodikken som brukes når man vurderer byggematerialer og miljøegenskaper.

Arrangementet passer for alle som tar beslutninger som påvirker byggeprosjekter, det betyr alle som er i rollen som byggherre, rådgiver, arkitekt, og politikere på bygg-, og miljøfeltet.


Tidspunkt: 1200-1430
Dato: 8. april
Sted: Central Atrium


Vi kjører live stream av programmet (1230-1430)

Link til denne: https://companycast.live/webcast/7e907wvx/  


1200-1230 Lunsj
1230-1430 Program m/følgende innledere:


Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens Forening
"Hvordan kan bestiller bidra til mer miljøriktige materialer?" 

&

"Livsløpsvurderinger som metodikk for å gjøre riktige valg mht byggematerialer i et byggeprosjekt"

Stein-Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland
"Tre som byggemateriale"

John-Erik Reiersen, Betonelementforeningen
"Betong som byggemateriale"


Det er lagt opp til en kort debatt etter foredragene.


Målet med seminaret er å skape en bredere forståelse for byggematerialer og miljøvurderinger, slik at beslutninger som fattes blir enda bedre.

Mer kunnskap om miljøriktige materialvalg vil gi bedre samfunnsverdi i investeringene offentlige og private gjør i bygg og anlegg for å redusere utslippene i byggets levetid.

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk