w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Generalforsamling

12. Mars

Tidsrom: 1000-1100

Sted: Central Atrium

Dato: 12. mars 2019


Program

1000-1030 - Stephan Skjelvan orienterer om NYBY-Nyflyplass

1030-1100 - Generalforsamling


Sakspapirer:

Innkalling

Årsberetning 2018

Årsregnskap 2018

Valgkomiteens innstilling

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk