w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

NYBY - workshop

10. Januar

Hva skal den nye bydelen vår inneholde i fremtiden?  


Vi må være tidlig ute for å spille inn næringslivets tanker og ideer på det nye byutviklingsområdet.

BNF inviterer våre medlemmer til en workshop for innspill den 10. januar


Bodø kommune skal lage en ny og egen kommunedelplan den nye bydelen.

En slik kommunedelplan har til hensikt å vise hvordan den nye bydelen skal utvikles i et 50-100 års perspektiv - på overordnet nivå.


Sted: Central Atrium
Dato: 10. januar 2019
Klokken:  0800-1045 

Program:

0800-0830, Frokost og mingling
0830-0900, Presentasjon av planprogrammet
0915-1015, Workshop
1015-1045, Oppsummering


Det endelige planforslaget vil vise til de overordnede bystruktureen inkludert nettverket for transport og grønnstruktur. samt hvilke områder som vil ha et sterkt næringsfokus og hvilke som får mer bymessig utforming.

Planen vil også redegjøre for hvilke delområder som bør bygges ut først. 

I tillegg skal den nye bydelen være godt koblet sammen med eksisterende byområder.

Kommunen skal nå ha innspill til planprogrammet. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Kommunedelplanen forventes vedtatt først i 2022, men det er viktig å komme så tidlig som mulig med sine innspill. 

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk