w

BNF har stor møteaktivitet

Her finner du både BNFs møter, samt våre medlemmers møteplasser:

Marint Forum; faglig foredrag og skreimiddag

27. Februar

BNF og fagrådet Marint Forum inviterer medlemmer til bransjetreff og skreimiddag.

Dato: 27. februar 2018.


Del 1 - faglig innlegg fra sektoren (sted; Central Atrium)


Sigur Rydland, Salten fiskeindustri
Heidi Meland, Algedyrking (tang og tare) i Salten


Del 2 - middag (sted; Løvolds Kafé)


Oppmøte i Central Atrium klokken: 18.00 

Bli medlem i dag

Vi er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter.

Vil du være med sammen med oss?

Ja takk